Assertiviteit, een introductie!

Assertiviteit is een kwaliteit die je vaak nodig hebt in de omgang en communicatie in zowel je privé leven als op het werk. Dit betekent dat je in staat bent om voor jezelf of voor andere mensen op te komen. Dit kan op een kalme en positieve manier, zonder dat je daarbij agressief wordt of passief overkomt. Mensen die assertief zijn kunnen hun punt duidelijk maken zonder dat de tegenpartij of zichzelf daarbij te kwetsen.

Natuurlijk zal iedereen wel eens emotioneel of agressief reageren op een situatie, maar dit is meestal het resultaat van een gebrek aan zelfvertrouwen. Het is natuurlijk niet de manier waarop we met elkaar om willen gaan. Op onze website lees je alles over welke rechten en verantwoordelijkheden er bij assertief gedrag horen. Natuurlijk gaan we ook dieper in op randvoorwaarden zoals zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid en positief denken. Later gaan we het hebben waar het uiteindelijk om draait een assertiviteitstraining.

Wat is assertiviteit?

De definitie van assertiviteit is: Op een niet kwetsende, tactvolle manier opkomen voor jouw eigen mening, behoeften of belangen. Het wil zeggen dat je in staat bent om voor jezelf op te komen. Je laat anderen in hun waarde.

Met andere woorden:

 • Dat je opkomt voor je persoonlijke rechten en dat je in staat bent om je gedachten, gevoelens en overtuigingen op een directe, eerlijke en geschikte manier te kunnen uiten! Daarnaast is het belangrijk dat je de mening, gevoelens en overtuigingen van een ander blijft respecteren!
 • Behelst de capaciteit om in staat te zijn je gevoelens te uiten, je wensen uit te kunnen spreken en je verlangens kenbaar te maken en het is daarmee een belangrijke persoonlijke en inter-persoonlijke kwaliteit! In alle interacties die we hebben, of dat nu thuis of op het werk is, speelt assertiviteit een belangrijke rol en kan het je helpen om jezelf te kunnen uiten op een open, eerlijke en duidelijke manier.

Passief, Agressief en Assertief

Assertiviteit wordt vaak gezien als de scheidingslijn tussen passief gedrag en agressief gedrag, waarop het soms moeilijk balanceren is. Om Assertief te kunnen worden is het belangrijk dat je alle 3 de eigenschappen gebruikt als de punten van een triangel die niet functioneert wanneer er 1 ontbreekt! Door ervaring en oefeningen zal je uiteindelijk de juiste accenten weten te leggen zodat je een meester wordt in het herkennen van situaties. Al haal je hier maar iets uit om niet agressief te zijn.

Assertief zijn!

Assertief zijn houdt in dat je rekening houdt met de rechten, wensen, behoeftes en noodzaken van zowel je zelf als die van andere mensen. Het houdt ook in dat je de ander(en) aanmoedigt om open en eerlijk te zijn over hun eigen gevoelens en wensen zodat jullie je beiden op de juiste manier gedragen! Lees hier verder over assertiviteit tips.

Kenmerken assertief gedrag

 • Op een open manier je wensen, gedachten en gevoelens kunnen uiten
 • Luisteren naar de mening van anderen en hier op de juiste manier op kunnen reageren of je het er nu mee eens bent of niet
 • Je accepteert je verantwoordelijkheden en bent in staat te delegeren naar anderen
 • Jij bent in staat bewondering op te brengen en deze te uiten voor wat een ander heeft gedaan of waar ze mee bezig zijn
 • Je bent in staat om fouten toe te geven en jezelf hiervoor te verontschuldigen
 • Je houdt de situatie zelf onder controle
 • Gelijkwaardig aan anderen gedragen

Passief en niet-assertief gedrag

Wanneer je op situaties reageert en je doet dat op een passieve of niet-assertieve manier dan geef je voornamelijk toe aan de wensen en belangen van een ander waardoor jouw zelfvertrouwen en rechtsgevoel ondermijnt wordt. Veel mensen reageren op een passieve manier omdat ze vooral leuk en aardig gevonden willen worden. Wanneer je passief bent dan ben je niet in staat je eigen wensen en gevoelens te communiceren. Het leidt ertoe dat je dingen doet die je eigenlijk helemaal niet wilt doen in de hoop dat je er iemand anders mee verblijd. Het grootste nadeel hiervan is dat je hiermee ook toelaat dat anderen de verantwoordelijkheid nemen en beslissingen voor jou gaan nemen.

Een echt passief antwoord wordt gegeven wanneer je “ja” zegt terwijl je eigenlijk “nee” wilt zeggen!

Een voorbeeld ter verduidelijking:

“Denk je vandaag nog wat tijd vrij te kunnen maken om boodschappen te gaan doen?”

Een typisch passief of niet-assertief antwoord op deze vraag zal zijn:

“Ja, ik zal het doen als ik klaar ben met winkelen, een telefoontje plegen, de auto heb gewassen en de ruiten heb gelapt!”

Een assertief antwoord op de vraag zou er als volgt uitzien:

“Nee, daar heb ik vandaag geen tijd voor omdat ik het te druk heb. Wellicht kun jij er de tijd voor vinden?”

Het eerste antwoord op de vraag komt er op neer dat er echt geen tijd is maar het gegeven antwoord brengt die boodschap niet duidelijk over. Het tweede antwoord is assertief want het impliceert duidelijk dat het niet gaat gebeuren omdat er simpelweg geen tijd voor is. De persoon die het eerste antwoord heeft gegeven voelt zelf de bui al hangen! Uiteindelijk zullen er ook boodschappen gedaan moeten worden anders stel je de ander weer teleur!

Agressief gedrag

Wanneer je agressief naar een ander bent dan voelt diegene zich aangetast in zijn rechten. Zijn eigenwaarde wordt ondermijnt. Agressief gedrag houdt geen rekening met de mening of de gevoelens van anderen. Degene die zich agressief gedragen geven anderen zelden tot nooit een blijk van waardering. Ze beleven er een plezier aan dat ze met het agressieve gedrag een ander zich slechter laten voelen. Het zegt meer iets over over hun, dan over jou.

Agressief gedrag kennen we in veel verschillende vormen zoals iemand ruw onderbreken, meedelen in plaats van vragen. Iemand negeren of geen rekening houden met iemand anders zijn gevoelens. Goede communicatieve vaardigheden houdt in dat je je bewust bent van de verschillende manieren waarop gecommuniceerd kan worden en welke reacties dit kan oproepen. Of je nu kiest voor passief of agressief gedrag, het kan beide zorgen voor ongewenste consequenties voor degene met wie je communiceert. Het kan verhinderen dat er een doel wordt bereikt.

Assertief gedrag

We weten nu dat assertief gedrag inhoudt dat je opkomt voor je eigen mening, rechten en standpunten. Zonder dat je daarbij jouw gesprekspartner(s) te agressief benadert zodat zij hun gevoel van eigenwaarde houden. In de praktijk blijkt dat verlegen en introverte mensen moeite hebben zich assertief te gedragen. We hebben ook gelezen dat assertiviteit tussen 2 andere gedragsvormen in zit, namelijk passief gedrag en agressief gedrag.

Voorbeelden assertief gedrag

 • In staat zijn te communiceren in de juiste volgorde: luisteren, interpreteren, samenvatten en antwoorden
 • In staat zijn om kritiek juist en goed geformuleerd te uiten
 • Duidelijk je eigen wensen kunnen formuleren
 • Voor jezelf durven te spreken
 • In staat zijn je eigen mening te ventileren
 • Complimenten kunnen geven
 • Emoties kunnen uiten
 • Nee kunnen en durven zeggen

Meer weten over een assertiviteitstraining?

Op onze website vindt je meer informatie over assertief worden, assertief op het werk worden. Wat is assertief gedrag, assertiviteit oefeningen. Wij geven informatie over een cursus assertiviteit of assertiviteitstraining? Je krijgt tips om assertiever te worden en door het oefenen van opdrachten kun je assertief worden. Met ons stappenplan assertiviteit, kun je zelf de stap zetten naar het leven zoals jij dat wilt.

 

Wat kun je zelf doen?

Gebeurt er iets wat je niet leuk vindt? Zeg dan ‘dit vind ik niet leuk’. Je kunt dit ook later nog zeggen, bijvoorbeeld ‘wat er toen gebeurde vond ik niet leuk’. Zo komen mensen te weten wat jij leuk vindt en wat niet.

Heb je ‘ja’ gezegd terwijl je eigenlijk ‘nee’ had willen zeggen? Je kunt er altijd op terugkomen. Leg uit waarom je eerst ‘ja’ zei, en waarom je het toch liever niet doet. Zeg in ieder geval iets of geef een reactie.

Het helpt om te praten met iemand die je vertrouwt over wat je wel en niet wilt. Zo kunt je samen, in een veilige omgeving, onderzoeken wat je fijn vindt en waar je goed in bent. Praat ook over waarom jij soms agressief reageert.

Zelfbewustzijn In onze huidige maatschappij is zelfbewustzijn een ondergeschoven kindje. Emoties eten en drinken we het liefst weg, op school leren we er niets over en als we er middels psychologie of meditatie mee geconfronteerd worden vinden we het zweverig. Ergens heel vreemd, want het is de basis van een intens gelukkig leven. Ieder mens heeft gedachten, emoties en gevoelens. Zoals de beroemde psychoanalyticus Carl Jung aangaf zijn we ons slechts bewust van 5% van wat er zich in ons afspeelt. 90% gebeurt onbewust. 90% van jouw (en voor de ene persoon zal dat meer zijn dan voor de ander) gedachten, emoties en gevoelens heb je onbewust. Deze onbewuste factoren hebben een enorme invloed op je gedrag en welzijn. Stel je eens voor dat je meer inzicht krijgt in je innerlijk, dat je jezelf beter gaat begrijpen. Dan weet je veel beter waarom je je voelt zoals je je voelt en kun je zien waar bepaald agressief gedrag vandaan komt. Logischerwijs ontwikkel je in dat proces zelfvertrouwen.

Assertief

Assertief handelen dagelijkse leven!

Eerst het beste nieuws: assertiviteit kun je gewoon leren dus wanneer je niet zo assertief bent dan kun je dit wel worden met de juiste training of cursus. Het zal natuurlijk niet altijd even makkelijk zijn en natuurlijk ook tijd en inzet kosten maar dat is het allemaal waard. Assertief zijn en doen is helemaal niet zo moeilijk maar de manier waarop jij over jezelf denkt en de mening van andere mensen maken het proces net even wat ingewikkelder. Doordat we van nature iemand anders niet tekort willen doen gaan we soms (of vaak) aan onze eigen wensen en gevoelens voorbij.

We moeten er dan ook voor zorgen dat we de tussenweg weten te vinden waarbij beide partijen tevreden zijn en aan ieders verwachting wordt voldaan.  staat zijn om te kunnen zeggen wat we willen en dat een ander rekening met ons houdt maar dat gaat natuurlijk ook voor ons op. Wanneer je kijkt naar assertief handelen dan is het belangrijk om jezelf te beseffen dat niemand meer waard is dan jij. In praktijksituaties zien we vaak dat een dominante baast iets van een kritische werknemer vraagt maar dat hij er eigenlijk wat van wil zeggen. Maar ja, het is de baas en je wilt geen problemen dus houden we onze mond maar. Maar hoe mooi zou et zijn als e wel assertief durft te handelen en je baas kunt overtuigen om het iets anders aan te pakken! Ook hij of zij is per slot van rekening maar een mens en zo kunnen we het beste in elkaar naar boven gaan halen!

Zelfwaardering is belangrijk bij het assertief handelen! Zonder zelfwaardering is het niet mogelijk om assertief te kunnen zijn omdat je niet overtuigd bent van je eigen kwaliteiten en capaciteiten! Zelfwaardering zorg ervoor dat jij weet dat jij er toe doet en dat jouw mening telt! Er zijn in de wereld veel goede maar ook veel slechte mensen en het is belangrijk dat we onze grenzen juist voor deze slecht willende mensen goed kunnen bewaken zodat we respect voor elkaar kunnen hebben!

8 voordelen van assertiviteit

 1. Door het volgen van de cursus zelfvertrouwen realiseer je op eigen kracht:
 2. Zeker bent van jezelf!
 3. Een positief zelfbeeld!
 4. Geloof in je eigen krachten en capaciteiten!
 5. Acceptatie van jezelf in plaats van zelfkritiek!
 6. Overtuiging van jezelf!
 7. Een leven zonder twijfels!
 8. En een leven zonder faalangst!

5 tips om assertiever te worden!

Assertiviteit tips

Wanneer je assertief bent dan weet jij waar de scheidslijn loopt tussen passief gedrag en agressief gedrag. Je weet hoe jij over deze lijn kunt balanceren! Het houdt ook in dat je zelfverzekerd bent en dat jij op de hoogte bent van de kwaliteiten die je hebt. Dat je daarnaast je zwakke punten ook weet te herkennen en dat jij je daar niet voor schaamt.

Echt assertieve mensen komen voor zichzelf op!

Wanneer jij voor jezelf opkomt dan straal je assertiviteit uit! De mensen om je heen zien dat jij bereid bent om op te staan wanneer je vindt dat je onrecht aan wordt gedaan en dat maakt een impact! Zelfs in de meest moeilijke situaties is een assertief persoon in staat om overeind te blijven! En het mooie is dat jij het ook onder de knie kunt krijgen, je kunt assertiviteit leren en trainen! Door assertiviteitsoefeningen te doen en te herhalen kun jij ook deze kwaliteit gaan beheersen. Begin er meteen mee en je gaat ervaren hoe mooi alles kan zijn wanneer jij weer de controle hebt over je eigen leven!

Lees snel de volgende tips die je direct helpen om assertiever te worden:

 1. Vergelijk jezelf met jezelf want jij bent degene die er toe doet! Niemand kent jou beter dan jezelf en je hoeft jezelf met niemand te vergelijken
 2. Wees vriendelijker voor mensen om je heen want dat zorgt ervoor dat je anders naar jezelf gaat kijken!
 3. Als je een fout maakt dan is het verstandig om hier vanuit een ander perspectief tegen aan te kijken! Beoordeel het dan als een poging die niet direct in een keer gelukt is maar je hebt het in ieder geval geprobeerd!
 4. Laat perfectionisme los want dit zorgt ervoor dat je niet vooruit komt! Wanneer je bang bent dat het niet goed zal gaan dan is het waarschijnlijk al bij voorbaat kansloos!
 5. Vier het succes dat je behaalt doordat je inspanningen beloond worden! Deel de mooie dingen die je bereikt met de mensen om je heen!

De meest gestelde vragen aan ons op het gebied van assertiviteit!

Assertiviteit

Wat is assertief gedragWat is assertiviteit en hoe kun je assertief op het werk zijn? Hoe kun je assertief worden aan de hand van assertief voorbeelden? Wat is assertief zijn en welke assertiviteit oefeningen helpen echt?

Assertiviteitstraining

Verschillende assertiviteitstrainingen in AmsterdamAmersfoortRotterdamUtrecht en Den Haag! Is er en assertiviteitstraining voor volwassen of een assertiviteitstraining gratisAssertiviteitstrainingen voor de jeugd die effectief zijn!

Assertief zijn

Lees de assertief zijn betekenis en hoe je op het werk assertief kunt zijn! Wat is de betekenis van assertiviteit en welke assertief cursus helpt echt? Wat is het tegenovergestelde van assertief eigenlijk?

Cursus assertiviteit

Welke assertiviteitstraining is gratis en welke cursus assertiviteit en zelfvertrouwen kun je het beste volgen? Wat houdt de assertiviteitstraining van Schouten en Nelissen in en waarom kies je niet voor de assertiviteitstraining van het GGZ!

Assertiever worden

Hoe kun je assertiever worden in relaties en is er een goed stappenplan assertiviteit? Welk assertiever worden boek heeft de beste assertiviteit oefeningen? Wat is de betekenis van assertiever worden en aan welke voorbeelden van assertief gedrag heb je echt wat?

Gesprekstechnieken

Lees snel de voorbeelden van gesprekstechnieken en vindt de juiste gesprekstechnieken cursusWat zijn gesprekstechnieken eigenlijke en welke soorten verschillende gesprekstechnieken zijn er allemaal?

Assertief gedrag

Wat is de juiste betekenis van assertief gedrag en wat zijn assertief gedrag kenmerken? Kun je ook te assertief zijn en wat gebeurt er als je te weinig assertief bent? Welke assertief gedrag kenmerken zijn goed en een voorbeeld van niet assertief gedrag!

Zelfvertrouwen cursus

Is er een cursus zelfvertrouwen volwassenen en hoe bestel je een cursus zelfvertrouwen online? Is een zelfvertrouwen cursus gratis of kun je en zelfvertrouwen cursus in GroningenRotterdamAmsterdamUtrecht of Amsterdam volgen?

Subassertief

Wat zijn de kenmerken van subassertief en wat zijn de oorzaken van subassertiviteit? Wat zijn de voordelen van subassertief gedrag en zijn er ook gevolgen van subassertief gedrag?

Cursus assertiviteit en zelfvertrouwen

Is er een assertiviteitstraining gratis of kun je voor een assertiviteitstraining naar het GGZ?  Bestaat er een assertiviteitstraining of cursus in Limburg of Arnhem?

Assertief reageren

Kun je  assertief zijn op het werk zonder de gevolgen van subassertief gedrag te ondervinden? Is er een subassertief assertief agressief test die ik kan doen om te kijken hoe assertief ik ben?

 

Assertief cursus

Welke cursus assertiviteit en zelfvertrouwen werkt echt en wat zijn de beste assertiviteitstraining oefeningen?

Wat betekent assertief

Wat zijn assertief gedrag voorbeelden en hoe kun je assertief worden aan de hand van assertief zijn voorbeelden?

Assertiviteit tips

Gebruik een assertiever worden boek om assertief op het werk te worden! Kun je assertiever worden in een relatie met het stappenplan assertiviteit?

Persoonlijke effectiviteit

Volg de training persoonlijke effectiviteit en communicatie van bijvoorbeeld de baak of Schouten en Nelissen om je persoonlijke effectiviteit te verbeterenWat is persoonlijke effectiviteit en wat zijn persoonlijke effectiviteit voorbeelden!

Conflicthantering

Hoe kun je omgaan met conflicten op de werkvloer en zijn er omgaan met conflicten oefeningen? Bekijk een conflictgesprek voorbeeld en zijn er conflicthantering voorbeelden?

Persoonlijke ontwikkeling

Wat is persoonlijke ontwikkeling en is er een persoonlijke ontwikkeling training die mij kan helpen bij mijn persoonlijke ontwikkeling doelstellingen? Lees de beste persoonlijke ontwikkeling tips en vindt persoonlijke ontwikkeling competenties!